ไหว้ครู

Posted: 06/20/2012 in Uncategorized

 พฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2555 โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ ได้จัดงานไหว้ครูให้กับนักเรียนได้แสดงแสดงถึงกตัญญู ต่อครูอาจารย์ และแสดงตนยอมรับเป็นศิษย์ ที่ดีต่อคุณครูทุกคน Read the rest of this entry »
Advertisements

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา หน่วยพัฒนาที่ 4 สพป.เพชรบุรี จำนวน 38 คน คณะวิทยากรพี่เลี้ยง 2 ท่าน พร้อมด้วยนางวีรยา  ทองนวล ผู้ประสานงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เข้าเยี่ยม Read the rest of this entry »


SCB บริษัทไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยการนำของคุณวิพล  วรเสาหฤท กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารฯ นำสื่อมวลชน จำนวน 60 คน เข้าเยี่ยมชม Read the rest of this entry »

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ได้ร่วมกับโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ในอำเภอหนองหญ้าปล้อง Read the rest of this entry »